Harmonogram zajęć w projekcie

Rozstrzygniecie przetargu na: „prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Wykaz umów zawartych w ramach projektu „Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”